HomeAktualnościPospacerujemy i pojeździmy na rowerach nad zalewem w Klimkówce – 2 x tak

Pospacerujemy i pojeździmy na rowerach nad zalewem w Klimkówce – 2 x tak

Ochrona zdrowia i turystyka, to dwa obszary, w których niebawem zacznie się realizacja oczekiwanych od dawna zadań na terenie powiatu gorlickiego. 12 mln zł unijnej dotacji na Szpital Specjalistyczny w Gorlicach i zbiornik Klimkówka.

W czwartek 14 czerwca br. w starostwie powiatowym w Gorlicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego, z udziałem marszałka Jacka Krupy oraz Leszka Zegzdy i Grzegorza Lipca z Zarządu Województwa Małopolskiego.
Posiedzenie poprzedziło podpisanie umów, w ramach których utworzone zostanie Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach oraz ścieżka rekreacyjna nad zalewem Klimkówka. Całkowity koszt obu inwestycji to ponad 16,6 mln złotych. Dofinansowanie obu projektów w wysokości 12 mln złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020.
W posiedzeniu Zarządu WM uczestniczyli starosta Karol Górski, wicestarosta Jerzy Nalepka, przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gorlickiego.
Wspólnie z lokalnymi samorządowcami rozmawiano nie tylko o ostatnich zrealizowanych inwestycjach ale i o przyszłości powiatu i jego możliwościach.
Wszyscy zastanawiamy się jak będzie wyglądała polityka spójności i rozdział środków unijnych po 2020 roku – czy będzie szansa na kolejne wsparcie, które pomoże dalej rozwijać się Małopolsce? Dlatego spotykamy się by rozmawiać o tym, jak mądrzej zaplanować rozwój naszego regionu – a więc także tutejszych gmin i powiatów – mówił na wstępie posiedzenia marszałek WM Jacek Krupa. Szczegółowej analizy sytuacji powiatu gorlickiego dokonał Leszek Zegzda z zarządu województwa. Jak zauważył – rejon ten ma potencjał. W ciągu ostatnich 7 lat liczba firm wzrosła tu o ponad 10 proc. Na koniec 2017 r. było tu zarejestrowanych ok. 7,8 tys. przedsiębiorstw. Dużo uwagi poświęcono również funduszom europejskim. Jak zauważył Zegzda, w poprzedniej perspektywie 2007-2013 zrealizowano tu projekty o łącznej wartości 558,7 mln zł – przy dofinansowaniu unijnym na łączną kwotę 324,9 mln zł. W obecnym rozdaniu – obowiązującym do 2020 roku – w powiecie gorlickim jest już realizowane 169 projektów o łącznej wartości ponad 380 mln zł. Wśród nich przeważają inwestycje ekologiczne, turystyczne, w zdrowie i e-usługi. Starosta Karol Górski przedstawił informację na temat zadań inwestycyjnych i projektów społecznych realizowanych przez samorząd powiatowy w latach 2014-2018. Przeznaczono na nie ponad 180 mln złotych.

Lepsza opieka w szpitalu specjalistycznym
Na ponad 12,6 mln zł oszacowano koszt prac modernizacyjnych, które w ciągu najbliższych dwóch lat będą realizowane w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. W efekcie tej inwestycji powstaną tu: Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej i Ambulatoryjnych Świadczeń Zabiegowych. Centrum Opieki nad Osobami Starszymi to odpowiedź na obecne zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa. Fundamentem dla tego centrum stanie się przeniesiony oddział medycyny paliatywnej, a także zmodernizowane poradnie, które są szczególnie dedykowane seniorom – w tym geriatryczna, kardiologiczna i ortopedyczna. Z kolei Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego powstanie w oparciu o zmodernizowany oddział psychiatryczny oraz oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. W placówce zostanie też utworzony kompleks ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Pacjenci powstającego Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej i Ambulatoryjnych Świadczeń Zabiegowych również będą mogli liczyć na najlepszą możliwą opiekę. To tu zostaną ulokowane m.in. nowoczesne pracownie endoskopowe (bronchoskopii, endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, kolonoskopii); gabinet diagnostyki ginekologicznej i zabiegowy. Cała inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości blisko 9 mln zł. Praca mają zakończyć się na początku 2020 roku.

Pospacerujemy nad zalewem w Klimkówce
Nad zalewem w Klimkówce powstanie nowa ścieżka rekreacyjna o długości ponad 4 km. O każdej porze roku będą mogli z niej korzystać miłośnicy spacerów i rowerzyści, natomiast zimą stanie się wyjątkowo urokliwą trasą dla narciarzy biegowych. Nowy szlak zostanie wytyczony nad jeziorem na terenie dwóch gmin: Ropy i Uścia Gorlickiego, a liderem całego projektu jest powiat gorlicki. W ramach inwestycji zaplanowano nie tylko przygotowanie samej trasy, ale też stworzenie całej infrastruktury turystycznej – wygodnych ławek, tablic informacyjnych czy stojaków rowerowych. Koszt projektu oszacowano na ok. 4 mln zł, z czego ok. 3 mln zł to dotacja unijna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Żródło: powiatgorlicki.pl

Informacja: Yvetta Walecka

Previous post
Rusza akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”
Next post
Spotkanie Świętojańskie w DPS Klimkówka

No Comment

Leave a reply