HomeAktualnościPrzed jubileuszową galą

Przed jubileuszową galą

W tym roku już po raz dziesiąty wręczona będzie Nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego „PRO PUBLICO BONO”. Nad siedmioma zgłoszonymi kandydaturami pochyliła się Kapituła pod przewodnictwem Marka Bugno. Gala Pro Publico Bono 2018 zaplanowana została na 6 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku

W skład Kapituły Nagrody „PRO PUBLICO BONO”, która wybiera laureatów nagrody głównej – statuetki oraz dwóch równorzędnych wyróżnień, wchodzą: starosta Karol Górski, wicestarosta Jerzy Nalepka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Dziubina, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Zofia Kamińska, członek Zarządu Powiatu Adam Urbanek oraz radny Rady Powiatu Zygmunt Fryczek.

Kapituła rozpatrywała siedem wniosków o przyznanie nagrody „Pro Publico Bono”. Nie zdradzając nazwisk powiemy, że są to osoby zaangażowane w życie społeczne powiatu gorlickiego i swoich bardzo lokalnych środowisk oraz podejmujące wielkie wyzwania i te czyniące małe, ale jakże ważne i szlachetne dobre uczynki, bo tak po prostu trzeba. Są wieloletni działacze i ci dopiero rozpoczynający służbę dla innych. Pracują z zaangażowaniem „u podstaw” rozbudzając wiedzę i zainteresowania u dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to osoby podające rękę potrzebującym nie oglądając się na innych. To ludzie z różnymi ciekawymi i oryginalnymi pasjami, którymi „zarażają” mieszkańców swoich miejscowości i dzięki którym rozsławiają powiat gorlicki.

Spośród nich Kapituła wybrała laureata statuetki „Pro Publico Bono” oraz 2 osoby, którym przyznano równorzędne wyróżnienia. Ich nazwiska i zasługi poznamy podczas dziesiątej gali Pro Publico Bono 2018, która zaplanowana została na 6 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku. Musimy więc uzbroić się jeszcze w trochę cierpliwości.

Zanim dowiemy się kto w tym roku zdobył statuetkę „Pro Publico Bono” i do kogo trafiły dwa wyróżnienia przypominamy laureatów wszystkich dotychczasowych edycji nagrody Pro Publico Bono

Rok 2009
Ksiądz Jerzy Gondek otrzymał nagrodę za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy, a szczególnie troskę o ludzi chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz dzieci i młodzież, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej.
Wyróżnienia:
– Janina Augustyn – za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu, a zwłaszcza dzieciom.
– Mieczysław Kormanek – za społeczne zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej oraz pracę redakcyjno – wydawniczą nad kolejnymi numerami „Kwartalnika Gorlickiego”.

Rok 2010
Jan Spólnik statuetka Pro Publico Bono – za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, jakże owocną, pracę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego naszych przodków, za szczególne i twórcze umiłowanie swojej Małej Ojczyzny Szymbarku, za obdarzanie nas swoją pasją poznawania przeszłości, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej woli, za piękny przykład dawany swoim życiem pedagoga i wychowawcy.
Wyróżnienia:
– Barbara Wiatr – za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, bezinteresowną i pełną oddania pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za propagowanie patriotyzmu oraz szacunku i miłości do naszej „Małej Ojczyzny Ziemi Gorlickiej”, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu.
– Barbara Brach – za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za wieloletnią, bezinteresowną i pełną oddania pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za propagowanie patriotyzmu oraz szacunku i miłości do naszej „Małej Ojczyzny Ziemi Gorlickiej”, za nasze rozśpiewanie i rozpoetyzowanie, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu.

Rok 2011
Statuetkę Pro Publico Bono otrzymał Stanisław Kozieł – za realizowaną swoim życiem myśl Jana Pawła II, za bezgraniczne, wieloletnie oddanie dzieciom i młodzieży, jako nauczyciel i działacz społeczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, za umiejętność jednoczenia w szlachetnym celu ludzi dobrej woli, za piękny przykład służby na rzecz drugiego człowieka dany swoim życiem
Wyróżnienia:
– Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży „Sprawne Smoki” – za stworzenie miejsca niezwykle przyjaznego dzieciom, za inspirowanie środowiska lokalnego do włączenia się w organizację specjalistycznego ośrodka rehabilitacji dziecięcej, za pracę ponad podziałami i ponad granicami administracyjnymi, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu
– Marek Podraza – za to, że swój czas i niezwykłe zdolności organizacyjne z powodzeniem dzieli między kilka organizacji i stowarzyszeń, będąc ich siłą napędową, a swoją energią i pomysłami zaraża młodych i starszych, aktywizując ich do udziału w różnego typu akcjach niesienia pomocy i wsparcia, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu

Rok 2012
KSIĄDZ ARKADIUSZ BARAŃCZUK – nagroda główna statuetka – za zaangażowanie w dzieło ratowania zabytków sakralnych powiatu gorlickiego, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym ponad podziałami narodowymi i religijnymi.
Wyróżnienia:
– ROZALIA SAKOWSKA – wyróżnienie za 40-letnią działalności na rzecz rozwoju środowisk wiejskich powiatu gorlickiego, za krzewienie osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich, za kultywowanie i szerzenie dziedzictwa kultury ludowej Ziemi Gorlickiej.
– HALINA WSZOŁEK – wyróżnienie za kultywowanie wartościowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich i przenoszenie ich na współczesny grunt lokalnych społeczności, za działalność charytatywną oraz wybitny wkład w rozwój wsi Sitnica.

Rok 2013
Stanisław Nosal – statuetka za zaangażowanie w działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych, za ustawiczną naukę życia z chorobą, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym.
Wyróżnienia:
– Zbigniew Majcher – za kultywowanie i popularyzowanie wojennego dziedzictwa Ziemi Gorlickiej, za wielką troskę o pamięć przeszłości, za wieloletnie przypominanie nam, że „Śmierć żołnierza święta jest i łamie nakazy nienawiści…”
– Alfreda Stankowska – za kultywowanie wartościowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich i przenoszenie ich na współczesny grunt lokalnych społeczności, za działalność charytatywną oraz wybitny wkład w rozwój wsi Głęboka.

Rok 2014
Marta Przewor – statuetka za zaangażowanie w dzieło wspierania rodzin, dzieci i seniorów, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym, za piękny przykład służby na rzecz drugiego człowieka otrzymuje Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach
Wyróżnienia:
– druh Jan Ryzner – za dawaną życiem lekcję prawdziwego, codziennego patriotyzmu, za troskę o pamięć przeszłości, za krzewienie wśród dzieci i młodzieży harcerskich ideałów, za działalność dla dobra wspólnego – wyróżnienie otrzymuje najstarszy harcerz w powiecie gorlickim,
– Anna Cetnarowicz – za innowacyjne i niekonwencjonalne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych, za propagowanie zdrowego stylu życia, za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźniemu – wyróżnienie otrzymuje prezes Fundacji Beskidzka Zima.

Rok 2015
Statuetkę Pro Publico Bono 2015 otrzymało Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI za krzewienie idei wolontariatu i budowanie od podstaw struktur wolontarystycznych w powiecie gorlickim
Wyróżnienia otrzymali:
– Janina Kokoszka-Paszkot za propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i pracę na rzecz rozwoju opieki geriatrycznej
– Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych ”Wyjdź z domu” za dawaną przykładem lekcję miłości i szacunku do drugiego człowieka, za innowacyjne podejście do opieki i pomocy oraz za wyzwalanie w osobach z niepełnosprawnościami nowej energii do życia i wiary, że wszystko jest możliwe.

Rok 2016
Statuetkę Pro publico Bono 2016 otrzymała Danuta Szpyrka za otwarte serce dla potrzebujących, za budzenie w ludziach nadziei oraz za zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.
Wyróżnienia otrzymali:
– Zofia Szurek za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego
oraz zaangażowanie w życie społeczne Ziemi Gorlickiej
– Mieczysław Podobiński za wieloletnią troskę o rozwój kultury muzycznej środowiska lokalnego oraz zaangażowanie w życie społeczne Ziemi Gorlickiej.

Rok 2017
Statuetkę Pro Publico Bono 2017 otrzymała Anna Wiejaczka prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolice w dowód uznania za troskę o dobro i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.
Wyróżnienia trafiły do:
– Leopolda Jamro w dowód uznania za wytrwałość w propagowaniu sportu i aktywności ruchowej oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej
– Redakcji Gazety Gorlickiej w dowód uznania za działalność charytatywną, budujący przykład zaangażowania w życie społeczne oraz budzenie solidarności międzyludzkiej.

Źródło: Powiat Gorlicki

Previous post
UWAGA! WALENTYNKOWY KONKURS na FACEBOOK-u
Next post
Promujemy powiat gorlicki

No Comment

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *