HomeInformacjeROPA

ROPA

Położenie

Gmina Ropa znajduje się w Powiecie Gorlickim, położonym w południowo – wschodniej części województwa Małopolskiego. W jej skład wchodzą trzy sołectwa: Ropa, Łosie, Klimkówka. Cały teren gminy znajduje się w dolinie rzeki Ropy, w otoczeniu wzgórz Beskidu Niskiego. Wieś Ropa określana jest „bramą Beskidu Niskiego” – jej położenie na skrzyżowaniu ważnych traktów komunikacyjnych sprawia, że turyści przybywający od strony Nowego Sącza i Tarnowa w Beskid Niski przejeżdżają właśnie przez Ropę.

Dane statystyczne

Gmina Ropa zajmuje powierzchnię 49,09 km2 i zamieszkuje ją 5 000 mieszkańców. W jej skład wchodzą trzy miejscowości: Klimkówka, Łosie, Ropa.

Gminę Ropa utworzono 1 lipca 1991 roku. Powstała z wydzielenia wsi Ropa z gminy Gorlice oraz wsi Łosie z gminy Uście Gorlickie. Wieś Klimkówka została przyłączona do gminy 1 stycznia 2000 r. Wcześniej samorząd gminny istniał w Ropie od połowy XIX wieku do 1975 roku.

Historia

Początki historii miejscowości Ropy, Łosie i Klimkówki sięgają czasów króla Kazimierza Wielkiego. Do końca XV wieku te trzy osady stanowiły część dóbr rodu Gładyszów nazywanym „Dominum Ropae”. W XVI wieku w Ropie powstaje dwór, który wielokrotnie przebudowywany przetrwał do naszych czasów. W 1528 roku miejscowość przeszła w ręce Spytka Jordana, w tym też roku reaktywowano w Ropie parafię. W wieku XIX i XX wieś Łosie zasłynęła z maziarstwa, czyli produkcji sporządzanej z ropy naftowej specjalnej mazi służącej do smarowania osi wozów i powozów. W latach 80 – tych XX wieku w związku z budową zapory i planowanym zalaniem doliny Ropy przeniesiono wieś Klimkówkę na tereny położone pomiędzy Kiczerą a Suchą Homolą. W 1994 roku powstał zalew nadając nowe turystyczno – wypoczynkowe funkcje terenom położonym wokół jeziora.

Zabytki

Ropa: – Drewniano – murowany kościół p. w. Św. Michała Archaniola z XVIII wieku z rzeźbami Antoniego Hybla oraz chrzcielnica z 1669 roku.
– Cmentarz parafialny z wydzieloną kwaterą żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej (nr 72). – Dwór z XVI wieku, przebudowany w XVIII i XIX wieku, utrzymany w stylu barokowo – klasycystycznym.
– Lamus oraz dwie oficyny dworskie z XIX wieku.
– Park dworski z zachowanym starodrzewem, w nim Pomnik Grunwaldzki z 1910 roku wzniesiony w 500 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.
– Kopanki i odwierty ropy naftowej z XIX i XX wieku.

Klimkówka: – Cerkiew z 1914 roku, zrekonstruowana po przeniesieniu z terenu zalewu, obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki.

Łosie: – Cerkiew greckokatolicka p. w. Najświętszej Maryi Panny z początku XIX wieku. – XIX – wieczne chaty łemkowskie.
– Cmentarz z I Wojny Światowej (nr 71).

Atrakcje turystyczne

– „Gorlickie Pieniny” – skalisty przełom rzeki Ropy zamknięty w górnej części zaporą jeziora Klimkówka.
– Zalew Klimkówka, powstał w 1994 roku i jest jednym z najmłodszych sztucznych jezior w Polsce. Powierzchnia jeziora wynosi 3,06 km2, a jego wody zostały zakwalifikowane do I klasy czystości.

– Łosie – wieś, w której znajduje się oryginalny wóz maziarski oraz mieszkają ostatni maziarze.
– Międzynarodowe Biuro Przewozów Maziarskich 38-314 Łosie tel. 0-660 432 586 e-mail: promocja@ropa.iap.pl

Obsługa ruchu turystycznego

Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 733, tel. (0-18) 353-06-11

Źródło: ropa.iap.pl

Previous post
Uście Gorlickie
Next post
Trasa rowerowa wokół zalewu klimkówka

No Comment

Leave a reply