HomeInformacjeUście Gorlickie Tu leżą najsłynniejsi Łemkowie

Uście Gorlickie Tu leżą najsłynniejsi Łemkowie

Cmentarz w Uściu Gorlickim niewiele się różni od innych łemkowskich cmentarzy w okolicy – wśród wielu nowych jest kilkanaście starych nagrobków. Położony jest na skraju wsi, przy drodze do Ropy i zalewu Klimkówka.

Cmentarz w Uściu Gorlickim niewiele się różni od innych łemkowskich cmentarzy w okolicy – wśród wielu nowych jest kilkanaście starych nagrobków. Położony jest na skraju wsi, przy drodze do Ropy i zalewu Klimkówka.

Warto spojrzeć na kapliczkę cmentarną. Zbudowano ją w XIX wieku. Jest to niewielka, jednoprzestrzenna kapliczka konstrukcji zrębowej. Zamknięta jest trójbocznie. Ściany ma oszalowane deskami, dach dwuspadowy, kryty blachą. Na kalenicy jest baniasta wieżyczka z łemkowskim krzyżem. Nad drzwiami zobaczymy napis – 1876 rok. Być może jest to data budowy. We wnętrzu nakrytym płaskim stropem nie ma wyposażenia. Obecnie kaplica nie jest użytkowana.

Z cmentarzem parafialnym sąsiaduje cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Oznaczono go numerem 57, a jest jednym z ponad czterystu cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Zaprojektował go Dušan Jurkovič. Cmentarz wojenny ma kształt prostokąta i otoczony jest kamiennym murem. Przy wejściu znajduje się pomnik stanowiący część ogrodzenia, w głębi drugi. Była na nim tablica z inskrypcją, ale jest ona nieczytelna.

Pochowano tu w dwóch grobach zbiorowych, 46 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 13 żołnierzy armii rosyjskiej. Jest też 45 grobów pojedynczych. Na charakterystycznych drewnianych krzyżach przykrytych blaszanymi daszkami nie ma tabliczek z nazwiskami. Nie odtworzono ich podczas renowacji cmentarza, mimo że większość ich jest znana.

Najsłynniejsi Łemkowie
Na cmentarzu w Uściu Gorlickim leżą pochowani Samuel (zm.1909) i Paraskewa (zm. 1910) Kryniccy. Ich kamienny nagrobek opatrzony jest wspólnym zdjęciem. Reprodukcja tej fotografii ilustruje większość wydawnictw dotyczących historii i kultury Łemków, zarówno dawnych, jak i współczesnych. (przypis redakcji)

Autor: Barbara Górecka
Źródło: krajoznawcy.info

Previous post
Nowica Cichy wieczór w łemkowskiej wsi
Next post
Uwaga Intensywne opady śniegu

No Comment

Leave a reply