HomeInformacjeZbiornik Wodny Klimkówka – Informacje

Zbiornik Wodny Klimkówka – Informacje

Lokalizacja
Zbiornik Wodny Klimkówka zlokalizowany jest na 54,4 km rzeki Ropy w miejscowości Klimkówka, w województwie małopolskim.

Eksploatacja
Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1994 roku.

Zadania zbiornika
Do podstawowych zadań zbiornika należy:

wyrównanie przepływów niżówkowych na rzece Ropie dla zlikwidowania deficytów wody pitnej i przemysłowej w przekrojach miast Gorlice i Jasło, obniżenie kulminacji fali powodziowej wzdłuż biegu rzeki Ropy, wykorzystanie spadu dla celów energetycznych, stworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku.

Zbiornik

Powierzchnia zlewni Ropy do przekroju zaporowego wynosi 210,0 km2.
Powierzchnia zalewu przy MaxPP wynosi 306 ha

Pojemność maksymalna – 42,53 mln m3
Rezerwa powodziowa – 10,0 mln m3
Pojemność wyrównawcza – 30,35 mln m3
Pojemność martwa – 2,18 mln m3

Wielkości przepływów charakterystycznych w profilu zapory:
Przepływ powodziowy 10 letni (p=10 %) – 190 m3/s
Przepływ powodziowy 100 letni (p=1 %) – 360 m3/s
Przepływ powodziowy 1000 letni (p=0,1 %) – 530 m3/s
Przepływ nieszkodliwy – 70 m3/s

Zapora
Zapora ziemna, sypana z materiałów miejscowych z uszczelnieniem centralnym w postaci rdzenia glinianego usytuowanego nad galerią zastrzykowo-kontrolną i przesłoną cementacyjną jednorzędową. Długość zapory w koronie wynosi 210 m, wysokość korpusu 33 m. Skarpa odwodna o nachyleniu 1:2,5 ubezpieczona jest płytami betonowymi, skarpa odpowietrzna o nachyleniu 1:2,2 ubezpieczona jest trawą. Szerokość zapory w koronie wynosi 8,90 m.
Urządzenia przelewowo-upustowe
Spust denny o konstrukcji żelbetowej, składa się z dwóch przewodów o wymiarach 3,2 m x 3,2 m o długości 154 m z komorą wlotową chronioną kratami za wypadem wspólnym dla wypadu przelewu. Zamknięcia stanowią podwójne zasuwy stalowe o napędzie mechanicznym. Przy każdym przewodzie spustu znajdują się odgałęzienia w postaci rurociągu stalowego o średnicy 0,8 m przeznaczone do przepuszczania wody biologicznej.
Przelew powierzchniowy składa się z dwuprzęsłowego jazu żelbetowego o świetle 2 x 7,50 m zamykanego stalowymi klapami o wysokości 3,0 m z napędem mechanicznym oraz bystrza o szerokości 15 m i spadku podłużnym 40% zakończonego wypadem. Nad przelewem znajduje się ciąg komunikacyjny, na prawym przyczółku usytuowany jest budynek sterowni.
Przepustowość urządzeń przy MaxPP wynosi Q = 438 m3/s

Obwałowania cofkowe
W celu odsunięcia zalewu od zwartej zabudowy wsi Uście Gorlickie i ochrony terenów wykonano w końcowej części zbiornika wał cofkowy o długości 800 m. Wał o przekroju trapezowym ma wysokość 3-4 m a szerokość korony 3,0 m, nachylenie skarp 1:2.

Hydroelektrownia
Usytuowana obok spustu dennego, wyposażona w jedną turbinę Kaplana produkcji czeskiej. Na potrzeby produkcji energii elektrycznej woda dostarczana jest rurociągiem stalowym o średnicy 1,42 m z lewego przewodu spustu. Rurociąg ten o długości 110 m ułożony jest w wewnętrznej galerii komunikacyjnej, połączonej ze spustem. Parametry elektrowni:

moc instalowana 1,1 MW,
przełyk instalowany 4,0 m3/s,
produkcja średnia roczna elektrowni wynosi 5,1 mln kWh,
spad nominalny 29,0 m.

Regulamin wejścia na koronę zapory Zbiornika Wodnego w Klimkówka (2017)

Regulamin_Klimkowka

Źródło: krakow.rzgw.gov.pl

snieg
Previous post
Uwaga ! Intensywne Opady Śniegu
Parafia w Klimkówce
Next post
Kościół pw. Serca Jezusowego w Klimkówce

No Comment

Leave a reply